Cases

Case ondernemer; second opinion

Ik moet maandelijks BTW-aangifte doen en moet bij de aangifte inkomstenbelasting mijn inkomen aangeven. Ik heb dat nu een tijd zelf gedaan, maar vraag me af of ik dat wel goed doe. Graag een second opinion dus!

  • Op de winst waren niet alle kosten in mindering gebracht die ten laste van de onderneming kwamen. Daarnaast was de zelfstandigenaftrek niet juist toegepast. Bij de BTW-aangiften bleek dat niet de juiste omzetbedragen waren aangegeven, waardoor teveel belasting was afgedragen. Nadat ik contact had opgenomen met de Belastingdienst heb ik gecorrigeerde aangiften ingediend, waardoor al met al heel wat belasting werd terugontvangen.
  • Doordat het inkomen na de correcties lager was, werden ook de toeslagen herzien en werd ook hiervoor een aanzienlijk bedrag terugontvangen.

Case particulier; nooit eerder belastingaangifte gedaan

Mijn man is net overleden en ik moet nu zelf de administratie doen en de aangifte inkomstenbelasting invullen. Ik heb er helemaal geen verstand van en heb wel andere dingen aan mijn hoofd. Ik wil mijn kinderen daar niet mee belasten.

  • Haar man had altijd de belastingaangiften gedaan. Het afgelopen jaar hadden ze ineens veel meer belasting terug gekregen dan andere jaren. Hoe kon dat? Per abuis was bij een aftrekpost een veel te hoog bedrag ingevuld, waardoor hun inkomen te laag was vastgesteld en ze teveel belasting terug ontvingen. Hierdoor ontvingen ze ook teveel zorgtoeslag. Bovendien had het gevolgen voor de eigen bijdrage die ze betaalden aan het CAK voor de zorg die ze kregen. Het CAK berekent namelijk de eigen bijdrage op basis van het inkomen van voorgaande jaren dat ze doorkrijgen van de Belastingdienst. Ik heb de Belastingdienst geschreven en de aangifte inkomstenbelasting gecorrigeerd. En de teveel ontvangen bedragen moesten weer worden terugbetaald zodat ze in het nieuwe jaar met een schone lei kon beginnen.

Wat u (van) mij mag vragen :als particulier of ondernemer