Wat u als ondernemer (van) mij mag vragen

Ik ben net begonnen als zelfstandig ondernemer.  Kunt u mij helpen mijn administratie in te richten? Wat moet ik bewaren voor mijn administratie? Welke andere fiscale zaken zijn belangrijk?

  • Het is van belang uw administratie goed vorm te geven. Enerzijds omdat u verplicht bent een goede administratie bij te houden. Maar zeker zo belangrijk; om zicht te hebben op uw inkomen en uitgaven; is mijn bedrijf rendabel, kan ik investeren, ontvang ik op tijd de betalingen van de debiteuren?
  • Tot de administratie horen alle gegevens over uw onderneming die u op papier of elektronisch vastlegt of ontvangt. Samen met u kijk ik hoe deze gegevens het best kunnen worden geordend, zodat uw administratie overzichtelijk is en u gemakkelijk zaken kunt terugvinden. Ik zoek uit waar kosten in mindering kunnen worden gebracht en hoe zo min mogelijk belasting kan worden betaald. Ik verwerk uw administratieve gegevens zodanig dat u snel de beschikking hebt over de cijfers en resultaten van uw onderneming.
  • Ik kan u ook adviseren over het reserveren van geld om belasting over uw inkomen te betalen, het opbouwen van pensioen en het eventueel afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ik ben lekker bezig als ondernemer, maar ervaar de administratieve rompslomp als een last. Daardoor kom ik elke keer in de knoei met het tijdig indienen van de BTW-aangifte, want ik schuif het te lang voor me uit.

  • Ieder zijn vak! Een goede administratie betaalt zich altijd terug. Ik zorg er met u voor dat de zaken weer op de rit komen en dat de aangiften tijdig worden ingediend. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt voor het te laat betalen van de omzetbelasting of dat u verplicht wordt om maandelijks in plaats van per kwartaal BTW-aangifte te doen.

Welke kosten kan ik ten laste van mijn zaak brengen? Is het voordeliger om de auto zakelijk of privé te rijden?

  • In principe zijn de kosten die u maakt voor zakelijke belangen van uw onderneming aftrekbaar. Sommige kosten hebben naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter. Deze kosten worden gemengde kosten genoemd. Hierbij valt te denken aan telefoonkosten of autokosten. Van deze gemengde kosten is alleen het zakelijk deel aftrekbaar.
  • Bij het gebruik van een auto voor uw onderneming heeft u de keuze of u  de auto tot uw ondernemingsvermogen rekent of dat u de auto in privé blijft rijden. De keuze die u maakt heeft gevolgen voor de wijze waarop de autokosten moeten worden verwerkt in uw winstberekening. Bij de afweging die u maakt, spelen een aantal zaken een rol zoals de cataloguswaarde en het bouwjaar van de auto en het aantal kilometers dat u rijdt, de hoogte van de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie.  Aan de hand van de berekening die ik voor u maak, kunt u een weloverwogen beslissing nemen.
  • Tot slot zijn er kosten die u niet in één keer ten laste van de winst kunt brengen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan kosten die u maakt voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Dat zijn investeringen die meerdere jaren meegaan in uw onderneming waardoor u de (afschrijvings)kosten gespreid over een aantal jaren van de opbrengsten van uw onderneming moet aftrekken. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn machines, auto's en inventaris.

Ik heb sinds twee jaar een eigen onderneming en moet het ene jaar belasting nabetalen en krijg over het andere jaar belasting terug, hoe kan dat? Ik begrijp de belastingaanslagen niet.

  • U kunt als (startende) ondernemer te maken krijgen met een jaarlijks sterk wisselend inkomen. Omdat de voorlopige belastingaanslagen zijn gebaseerd op gegevens uit voorgaande jaren, kan het zijn dat daardoor een te hoog of te laag bedrag wordt vastgesteld op de voorlopige aanslag. Ik controleer de aanslagen voor u en dien zonodig een verzoek tot wijziging in. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u een vergissing heeft gemaakt bij het invullen van de aangifte. Ook dan zal ik een verzoek tot correctie indienen.
  • Bij sterk wisselende inkomens en daardoor sterk wisselende belastingbedragen kan het voor u voordelig zijn een middelingsverzoek in te dienen. Hiermee wordt belasting berekend over het gemiddelde inkomen van drie opeenvolgende jaren. Als dit minder is dan de belasting die u normaal verschuldigd bent, krijgt u -na aftrek van een drempel- het verschil terug.  Ook dit zal ik voor u  berekenen.

Wat u (van) mij mag vragen :als particulier of ondernemer